Akční letenky na Slovensko


Slovenská republika je samostatným státním subjektem od roku 1993. Do té doby byla souÄástí spoleÄného státu ÄŒechů (Moravanů, Slezanů) a Slováků a samozÅ™ejmÄ› vÄetnÄ› národnostních menÅ¡in. Desítky let byli lidé zvyklí cestovat v rámci republiky zejména vlakem a autobusem, ale také využívali letecké pÅ™epravy.

Cestování letadlem bylo vÅ¡ak finanÄnÄ› nákladné a ani pro vnitrostátní linky nepÅ™edstavovalo levnou záležitost. A tak namísto letu z Prahy do Popradu se lidé trmáceli spoustu hodin ve vlaku, případnÄ› s trochou Å¡tÄ›stí v lepších podmínkách v lůžkovém voze.

letadlo na dráze

Po otevÅ™ení hranic svÄ›tu a ukonÄení socialistické epochy se zvýšil zájem o lety do Popradu, ale to netrvalo dlouho, neboÅ¥ bylo letiÅ¡tÄ› na delší dobu uzavÅ™eno z důvodu nevyhovující pojezdové dráhy a zastaralého technického vybavení letiÅ¡tÄ›. ZaÄala zde vÅ¡ak probíhat rozsáhlá rekonstrukce a výstavba nového terminálu a od roku 2008 je popradská modernizovaná destinace opÄ›t v plném provozu pro pravidelné linky i charterové lety.

Máte-li zájem, je možné využít akÄních letenek Levné letenky do cílového letiÅ¡tÄ› Poprad – Tatry a samozÅ™ejmÄ› i do dalších míst na Slovensku, jako jsou KoÅ¡ice Äi Bratislava, a pochopitelnÄ› i do jiných států svÄ›ta. My bychom vás vÅ¡ak rádi nasmÄ›rovali právÄ› na Slovensko z nÄ›kolika důvodů: Snadno se tu domluvíte a zajistíte ubytování, Slováci jsou pohostinní a panují tu podobné zvyklosti, jako u nás.

Štrbské Pleso

Dalším důvodem jsou Vysoké Tatry, pokud jste tu nikdy nebyli, doporuÄujeme je navÅ¡tívit od kvÄ›tna do Äervna nebo ke konci srpna, tehdy je to více klidu, ménÄ› turistů a relativnÄ› příznivé poÄasí. Tatry jsou jedním z nejkrásnÄ›jších pohoří na svÄ›tÄ› a nemÄ›li byste si nechat ujít místa jako Å trbské Pleso a vodopád Skok, Hrebienok a Bílikovu chatu, Lomnický Å¡tít, Zelené pleso, Tatranskou magistrálu, Kriváň, Popradské pleso, Solisko, Furkotskou dolinu a typickou architekturu ve Starém Smokovci.