Jaké mají zářivky výhody a nevýhody


Není pochyb o tom, že vÅ¡ichni potÅ™ebujeme svÄ›tlo i po západu Slunce. Proto jsme zaÄali používat umÄ›lé. ZaÄali jsme u nejrůznÄ›jších typů ohnÄ›, jako ohniÅ¡tÄ›, krby, pochodnÄ› a louÄe, svíce a svícny i plynové Äi petrolejové lampy. To se zmÄ›nilo až s vynálezem žárovky, která poskytla stabilnÄ›jší, silnÄ›jší a bezpeÄnÄ›jší zdroj svÄ›tla.rozsvícená nezapojená žárovka

Vývoj se vÅ¡ak nezastavil ani zde. V posledních letech se do popÅ™edí zaÄínají dostávat zářivky Light Park. Nejde samozÅ™ejmÄ› o žádný úplnÄ› nový vynález, z mnoha míst je známe už velmi dlouho. Nyní se vÅ¡ak stávají dostupné i pro běžnou veÅ™ejnost. Ale hodí se vůbec pro ni? Jaké jsou vůbec její výhody a nevýhody?

Tím prvním, co asi každého napadne, je úspora energie. Je pravda, že zářivka potÅ™ebuje ke svému provozu poté, co se zahÅ™eje na patÅ™iÄnou teplotu, ménÄ› energie než žárovka. PonÄ›kud problém vÅ¡ak tvoří Äas, který je potÅ™eba k zahřátí plynu, který tvoří svítící médium, na patÅ™iÄnou teplotu, a tedy dosažení požadované jasnosti. To může v závislosti na objemu i na použitém materiálu trvat až deset minut. A po tu dobu má příkon stejnÄ› velký, ne-li vyšší, než klasické žárovky.

To sebou vÅ¡ak pÅ™ináší jeÅ¡tÄ› jeden háÄek: po rozsvícení musíme jeÅ¡tÄ› nÄ›jakou dobu Äekat, než bude dosaženo plného jasu a tedy i plné viditelnosti. A pokud jdete do dané místnosti například jen nÄ›co rychle vzít, pak si jistÄ› dovedete pÅ™edstavit, jak taková situace probíhá. Pokud ne, věřte, že to není nic příjemného.

OvÅ¡em pokud máte nÄ›jaké místo, kde je potÅ™eba svítit skuteÄnÄ› dlouhodobÄ›, ne-li celodennÄ›, pak je to ta správná volba. UÅ¡etříte tak totiž za elektÅ™inu pomÄ›rnÄ› velkou Äástku penÄ›z. Příkladem takovýchto míst mohou být například provozy, nÄ›kdy i kanceláře, pokud mají například malá okna, která neposkytují dostatek svÄ›tla, ale i další.rozsvícená závÄ›sná svítidla

Je tedy jasné, že tento typ osvětlení se pro většinu z nás příliš nehodí. Je tedy nutné, abychom při koupi používali hlavu a uvědomili si, co od našeho svítidla vlastně požadujeme. Jen tak budeme spokojení.