Proč je žárovka h7 stále tak často používaná


Asi každý ví, že nejsme schopni vidÄ›t za snížených svÄ›telných podmínek, například po západu Slunce, vidÄ›t tak dobÅ™e jako například koÄky. Je tedy jasné, že potÅ™ebujeme umÄ›lý zdroj svÄ›tla. Ale kde ho získat?

Dlouhou dobu jím byl oheň, v nejrůznějších podobách. Nejprve to bylo otevřené ohniště, později krby a nakonec plynové lampy. V některých domácnostech se drží dodnes, avšak dnes již nikoliv jako zdroj osvětlení, nýbrž pouze tepla.

zarovka1

S ohněm byla totiž řada problémů. Tím hlavním byl fakt, že osvětloval poměrně malou oblast. Přeci jen, záře, kterou vydává, není až tak příliš jasná. Bylo tedy nutné sebou nosit pochodně, později svícny, tedy jakési předchůdce dnešních baterek, pokud jste šli v noci po chodbě.

Dále je zde samozÅ™ejmÄ› ten neopominutelný fakt, že oheň, zejména ten otevÅ™ený, pÅ™edstavuje riziko požáru. StaÄí malá nepozornost a nehoda je na svÄ›tÄ›. JistÄ›, existovaly metody prevence, avÅ¡ak ani ty nebyly stoprocentnÄ› efektivní.

A zapomenout nesmíme ani na fakt, že oheň bylo nutné prakticky neustále krmit. Polena Äi uhlí v krbu shoÅ™ela, knot svíÄky dohoÅ™el. Nebylo tedy možné nechat jej delší dobu bez jakékoliv pozornosti. Nemohli jste tedy například na nÄ›kolik hodin odejít, nebo v noci celou noc spát, aniž byste alespoň jednou nevstali a nepÅ™iložili.

zarovka2

Dále je tu fakt, že vyhoÅ™elé ohniÅ¡tÄ› bylo nutné Äistit, což byla praÅ¡ná a nepříjemná práce. Jemný popílek má tendenci se pÅ™i sebemenším závanu vánku vznést, a rozhodnÄ› není nic příjemného, když vám spadne do oÄí. A tuto proceduru bylo nutné provádÄ›t každý den.

NaÅ¡tÄ›stí bylo vynalezeno nÄ›co lepšího, konkrétnÄ› žárovka h7. Ta pÅ™edstavovala ve své dobÄ› revoluci. Najednou jsme zde mÄ›li bezpeÄný svÄ›telný zdroj, který mohl běžet prakticky, jak dlouho jsme chtÄ›li, aniž bychom jej museli přímo krmit.

Není tedy divu, že se velmi brzy masovÄ› rozšířila. A i když dnes máme spoustu nejrůznÄ›jších druhů vÅ¡ech možných barev a velikostí. Základní princip zůstává stejný. To je důkaz toho, že jde o skuteÄnÄ› nadÄasový vynález. A jako k takovému bychom se k nÄ›mu mÄ›li chovat.