Čím se liší LED žárovky od těch běžných


Není pochyb o tom, že my lidé potÅ™ebujeme umÄ›lé osvÄ›tlení. Koneckonců nemáme oÄi uzpůsobeny k vidÄ›ní za zhorÅ¡ených svÄ›telných podmínek, jako například koÄky Äi jiné Å¡elmy. Otázkou ovÅ¡em je, co pÅ™esnÄ› použijeme.

Již velmi dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy byl naším jediným umÄ›lým zdrojem svÄ›tla oheň. Dnes jej úspěšnÄ› nahradila žárovka, a to tak, že jí vzniklo mnoho druhů a typů. Ne vÅ¡echny vÅ¡ak nakonec slouží ke svému původnímu úÄelu. U nÄ›kterých jej nahradilo nové poslání, nový cíl.

led1

Příkladem mohou být LED žárovky. O co se jedná? Ve své podstatÄ› jde o klasickou žárovku, avÅ¡ak v mnohem menším provedení. To znamená, že září mnohem ménÄ› jasnÄ›. NepoÅ¡kodí tedy oko, když se na ni ÄlovÄ›k podívá přímo, ani tento pohled není nepříjemný.

Také má schopnost mÄ›nit barvu, podle toho, na jakou teplotu je vlákno uvnitÅ™ rozžhaveno. Obvykle je barevná Å¡kála omezena, podle toho, jaké vlákno je použito, avÅ¡ak staÄí to k tomu, aby bylo možné ukázat celou Å¡kálu barev. A i ty pomáhají k tomu, že na nÄ› ÄlovÄ›k může bez obav přímo pohlédnout, a to klidnÄ› i zblízka.

led2

A to je v podstatÄ› také hlavní rozdíl oproti běžnému typu. Ten je totiž nejen podstatnÄ› vÄ›tší, a tím pádem i jasnÄ›jší, ale má také pouze jednu jedinou barvu, typickou žlutou až bílou záři. Najdeme ji prakticky vÅ¡ude, od lustru Äi lampy po automobil. Jejich cílem je osvÄ›tlit daný prostor.

LED žárovky mají jiný cíl. Tím je signalizace. Díky své schopnosti mÄ›nit barvu dokážou v mžiku pÅ™edat informaci, že se nÄ›co zmÄ›nilo, nebo že je nutné vyhlásit poplach. Mohou také ukazovat různé stupnÄ› ohrožení, podle závažnosti toho, co se stalo. Je to jednoduchý a srozumitelný jazyk, který se každý velmi snadno nauÄí.

Je tedy vidÄ›t, že žárovka nemusí pouze osvÄ›tlovat nÄ›jaký prostor, aby byla užiteÄná. Úkolů, které mohou plnit, je více. A kdo ví, na kolik využití jeÅ¡tÄ› pÅ™ijdeme. JistÄ› to bude zajímavé sledovat.