Světlo, které není žravé

Dovolená jako lék


Je jen těžko soudit, zda je správné, když se nám nechce zpátky. JistÄ›, faktor únavné a mnohdy nezábavné práce je tu jako Damoklův meÄ, ale nÄ›Äím je nutno se živit. Dovolená není vÄ›Äná a jednou prostÄ› skonÄit musí. A komu by se chtÄ›lo od moÅ™e nebo z hor do toho uspÄ›chaného a nervózního svÄ›ta? Nikomu. Snad jen nÄ›jakému masochistovi.  

Když jsme v tom stejném prostÅ™edí jedenáct mÄ›síců v kuse a nic se nemÄ›ní, mimo drobností, je to smutný život. Proto je dobré víkend, co víkend vyrážet nÄ›kam na výlety a prostÄ› si nÄ›jak tu nudu oživit. I ten víkend nÄ›kde v přírodÄ› musí osvěžit a vyléÄit duÅ¡iÄku. Což pak teprve dva týdny tam, kde se nám líbí a kde je klid od nákupů, ranního vstávání a dalších nepříjemností, kterých máme za onÄ›ch jedenáct mÄ›síců plné zuby. Proto nás musí dovolená vyléÄit dokonale. Je to její povinnost.

 místo v tropech

My se o to zasloužíme jen jejím výbÄ›rem, tedy délkou pobytu a místem. Proto jej musíme volit tak, aby nám zde skuteÄnÄ› bylo fajn a abychom se pak mohli vrátit jako znovuzrození. Je těžko vÅ¡eobecnÄ› radit nÄ›komu kam má jet a jaký volit program. Kdo má rád turistiku, jistÄ› bude volit pobyt nÄ›kde na horách nebo tam, kde je spousta chodníÄků s turistickým znaÄením. A takový Älobrda bude jistÄ› rád chodit po okolí.  

pláž u moře

Jiní jsou zase rádi u vody, a to klidnÄ› celý týden a odmítají Å¡lapat nÄ›kolik kilometrů za zdravím. I oni si musí volit to, co je jim příjemné a co budou dÄ›lat rádi. Také oni se vrátí domů odpoÄinutí a plní chuti do dalšího života. Což ovÅ¡em vÅ¡echny pÅ™ejde, když ráno zaÄne vyvádÄ›t budík. Každý pak chodí s myÅ¡lenkami na právÄ› ubÄ›hlý týden, vzpomíná jak a kde se co pÅ™ihodilo, a proto jejich práce nestojí za nic. NÄ›kdo se z toho dostává týden, nÄ›kdo jen pár hodin, každý jinak dlouho a jiným způsobem. Dovolená má být lékem, a proto je tÅ™eba si ji skuteÄnÄ› vybrat tak, aby nás skuteÄnÄ› vyléÄila. 

Read More

Létat se dá i levně


Je mezi námi stále více tÄ›ch, kdo využívají v průbÄ›hu svého života leteckou dopravu. Obvykle se tak dÄ›je ve chvílích, kdy ÄlovÄ›k odlétá nÄ›kam na dovolenou, ale jsou tu už i tací, kdo létají za prací nebo jinými povinnostmi. A protože jsou letadla natolik velký luxus, že si je naÅ¡inec až na výjimky kupovat nemůže, využíváme linkové spoje. ProstÄ› si koupíme letenku a následnÄ› využíváme tento typ dopravy stejnÄ›, jako jsme už dávno zvyklí využívat dejme tomu dopravu autobusovou nebo železniÄní.

Zkrátka a dobÅ™e létáme. A už dávno na této možnosti není nic výjimeÄného a zvláštního. Je to naprosto běžná záležitost. Tedy pochopitelnÄ› pro ty, kdo si mohou letenky dovolit. Protože se tento typ dopravy neprovozuje mezi nedaleko od sebe ležícími obcemi, ale je využíván na delších trasách, což znamená, že se tu obvykle platí i vÄ›tší, ne-li přímo obří sumy. Létat stovky Äi tisíce kilometrů daleko za směšnou cenu jednoduÅ¡e nelze.

letadlo Ryanair

I když vlastnÄ› obÄas lze. Protože i levné letenky se nÄ›kdy sehnat dají.

Zatímco jsou obvykle nabídky ve vyšší až vysoké cenové hladinÄ›, existují i možnosti, jak si nÄ›kam zaletÄ›t, které se vÄ›ru vyplatí, které jsou laciné. A nízká cena pÅ™itom neznamená nÄ›jaký nízký standard, nedostatek komfortu nebo dokonce nÄ›co podÅ™adného. NÄ›kdy se prostÄ› jenom stane, že se letenky nepodaří za obvyklé ceny rozprodat, že nÄ›jaké pÅ™ebývají. A když hrozí nebezpeÄí, že už se je dopravcům nepodaří prodat a jejich letadla tak poletí nevytížená, je pro nÄ› zkrátka výhodnÄ›jší nabídnout takové plnohodnotné letenky tÅ™eba i za velice nízké ceny. Aby z nich aspoň nÄ›co káplo.

letadlo Transavia

A ti z lidí, kteří vÄ›dí, kde takové akÄní letenky Levneletenky.cz najít, tak mohou létat po svÄ›tÄ› a dopřávat si i za velice příznivé ceny. Za ceny, které jsou dostupné i tÄ›m, kdo mají hloubÄ›ji do kapsy.

A proÄ byste nezkusili Å¡tÄ›stí i vy? ProÄ sázet na drahé letenky, pokud by se možná naÅ¡la i jejich výhodnÄ›jší alternativa?

Read More

I levné letenky existují


Když ÄlovÄ›ka popadne touha vyrazit nÄ›kam do svÄ›ta, nemusí rozhodnÄ› zůstat jenom u toužení. Takové přání si může vyplnit leckdo z nás. VždyÅ¥ o co jde, že? NejvÄ›tší komplikací by vesmÄ›s mohlo být nÄ›jaké to vízum, které se ale po naÅ¡incích v dneÅ¡ní dobÄ› už zase až tak Äasto nevyžaduje, případnÄ› omezení související s koronavirem, ale to se nejspíš nÄ›jak zvládne. A pak už staÄí jenom zvolit cíl, najít si dopravní prostÅ™edek a zaplatit.

Jenže ona vlastnÄ› může vyvstat potíž i s tím placením. Jako národ sice chudí urÄitÄ› nejsme, aspoň tedy prozatím, jak varují Äísla prozrazující poÄínání si naší vládní garnitury, jenže pÅ™esto mají mnozí z nás docela hluboko do kapsy. A pokud chce nÄ›kdo, kdo by rád vyrazil nÄ›kam dál do svÄ›ta, ze svých skoupých příjmů cestování financovat, nejednou se mu to nedaří. Podívá se tÅ™eba na ceny letenek a musí konstatovat, že na to nemá. A tak bohužel zÅ™ejmÄ› nikam nepoletí a jeho sny zůstanou pouze v rovinÄ› snů.

letadlo Qantas

Tak už to bohužel bývá. V případÄ› lidí, kteří nevÄ›dí, že existují i levné letenky Levné letenky. Ti, kdo tuto alternativu totiž znají, už vÄ›dí, že cestování zase nemusí být až tak drahé, jak by se snad neznalému ÄlovÄ›ku mohlo zdát. TÅ™eba právÄ› na dopravÄ› se totiž uÅ¡etÅ™it dá, a to i více než citelnÄ›.

Letenky jsou totiž sice drahé, ale není u nich jistota, že si je někdo bude chtít koupit. A to nejenom kvůli jejich vysoké ceně. Nabídka letenek může z různých důvodů převýšit poptávku, a když pak aeroliniím hrozí, že už se jim jejich spoje nepodaří za plnou cenu obsadit, zlevňují. Aby získaly aspoň něco, když už nikdo víc nedá, aby nelétaly poloprázdné a netratily víc, než je nezbytné.

letící Airbus

Ve zmínÄ›ném vyhledávaÄi se tak dají najít i velice cenovÄ› zajímavé nabídky. Ty, díky nimž může procestovat svÄ›t i ten, kdo na tom není finanÄnÄ› právÄ› nejlépe. Chce to jen hledat ve správný Äas a na správném místÄ›.

Read More

Zdobíme interiér


V prvním bodÄ› pÅ™ijdou na Å™adu zdánlivÄ› praktické, ale hlavnÄ› hodnÄ› potÅ™ebné komponenty. Bez nich bychom totiž nemohli fungovat, jelikož jen do drátů vpustit elektrický proud, ale nemít ho jak krotit a ovládat, to byl pÄ›kný průšvih. Dráty, které vyÄuhují ze zdí, je nutné schovat a pÅ™ivést k posluÅ¡nosti. Je tÅ™eba nakoupit vhodné vypínaÄe a zásuvky, které jsou pÅ™ece jenom bezpeÄnými prvky. Navíc interiér mohou krásnÄ› ozdobit, když vybereme správný motiv nebo i barvu, což skuteÄnÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› není žádný problém. Je ale tÅ™eba tyto komponenty vybírat velmi důkladnÄ›. Na pohled se nám musí líbit, na hmat být Å¡ikovné a pohodlné na ovládání, zvláštÄ› když budou v rodinÄ› dÄ›ti a navíc pÅ™ece jenom modulárnÄ›jší stavba samotného strojku nám usnadní další práci.

kabely

Design, který osloví na první pohled

VÄ›tÅ¡ina tÄ›chto komponentů, které trh zákazníkovi nabízí, je z plastu. To ovÅ¡em neznamená, že jsou Å¡patné a jejich volba je tudíž Å¡patná. Naopak existují vysoce kvalitní, pokud se ovÅ¡em zaměříme na renomované výrobce. ZvláštÄ› v tom případÄ›, když potÅ™ebujeme zakoupit vÄ›tší množství tÄ›chto komponentů. Díky skuteÄnÄ› Å¡iroké nabídce, tak ani v tomto případÄ› se nemusíme nutnÄ› omezovat na bílou barvu, pokud ji ovÅ¡em neupÅ™ednostňujeme. Když chceme obohatit svůj interiér a doplnit ho designovÄ› zajímavÄ›jšími produkty elektroinstalace, tak si lze zvolit z mnohých barevných variant. Zde je skuteÄnÄ› velký výbÄ›r a i možnost kompletace, což vypadá v koneÄné fázi velmi zajímavÄ›. Navíc například rámeÄky se dají obměňovat a tak si lze mÄ›nit tuto dekorativní Äást podle potÅ™eby. Není to nijak zásah do vnitÅ™ní elektroinstalace, tudíž to zvládne každý.

zásuvka

Chytrá domácnost

V dneÅ¡ní dobÄ› se s tímto názvem setkáme vÅ¡ude a tak v nabídce nechybí kromÄ› kvalitních zásuvek a vypínaÄů, také vhodné termostaty, stmívaÄe, Äidla, zásuvka s USB nabíjeÄkou, ovládání žaluzií, rolet a mnohé další technické vychytávky, které zvyÅ¡ují samozÅ™ejmÄ› pohodlí a komfort bydlení. Možností je skuteÄnÄ› mnoho, ale je tÅ™eba pÅ™ece jenom tyto další prvky důkladnÄ› probrat s elektrikářem, který je nejen odbornÄ› zapojí, ale pÅ™edevším doporuÄí vhodné komponenty.

Read More

Čím se liší LED žárovky od těch běžných


Není pochyb o tom, že my lidé potÅ™ebujeme umÄ›lé osvÄ›tlení. Koneckonců nemáme oÄi uzpůsobeny k vidÄ›ní za zhorÅ¡ených svÄ›telných podmínek, jako například koÄky Äi jiné Å¡elmy. Otázkou ovÅ¡em je, co pÅ™esnÄ› použijeme.

Již velmi dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy byl naším jediným umÄ›lým zdrojem svÄ›tla oheň. Dnes jej úspěšnÄ› nahradila žárovka, a to tak, že jí vzniklo mnoho druhů a typů. Ne vÅ¡echny vÅ¡ak nakonec slouží ke svému původnímu úÄelu. U nÄ›kterých jej nahradilo nové poslání, nový cíl.

led1

Příkladem mohou být LED žárovky. O co se jedná? Ve své podstatÄ› jde o klasickou žárovku, avÅ¡ak v mnohem menším provedení. To znamená, že září mnohem ménÄ› jasnÄ›. NepoÅ¡kodí tedy oko, když se na ni ÄlovÄ›k podívá přímo, ani tento pohled není nepříjemný.

Také má schopnost mÄ›nit barvu, podle toho, na jakou teplotu je vlákno uvnitÅ™ rozžhaveno. Obvykle je barevná Å¡kála omezena, podle toho, jaké vlákno je použito, avÅ¡ak staÄí to k tomu, aby bylo možné ukázat celou Å¡kálu barev. A i ty pomáhají k tomu, že na nÄ› ÄlovÄ›k může bez obav přímo pohlédnout, a to klidnÄ› i zblízka.

led2

A to je v podstatÄ› také hlavní rozdíl oproti běžnému typu. Ten je totiž nejen podstatnÄ› vÄ›tší, a tím pádem i jasnÄ›jší, ale má také pouze jednu jedinou barvu, typickou žlutou až bílou záři. Najdeme ji prakticky vÅ¡ude, od lustru Äi lampy po automobil. Jejich cílem je osvÄ›tlit daný prostor.

LED žárovky mají jiný cíl. Tím je signalizace. Díky své schopnosti mÄ›nit barvu dokážou v mžiku pÅ™edat informaci, že se nÄ›co zmÄ›nilo, nebo že je nutné vyhlásit poplach. Mohou také ukazovat různé stupnÄ› ohrožení, podle závažnosti toho, co se stalo. Je to jednoduchý a srozumitelný jazyk, který se každý velmi snadno nauÄí.

Je tedy vidÄ›t, že žárovka nemusí pouze osvÄ›tlovat nÄ›jaký prostor, aby byla užiteÄná. Úkolů, které mohou plnit, je více. A kdo ví, na kolik využití jeÅ¡tÄ› pÅ™ijdeme. JistÄ› to bude zajímavé sledovat.

Read More

I na detailech záleží


K dneÅ¡ním domácnostem, pracoviÅ¡tím a jiným prostorám už neodmyslitelnÄ› patří i nÄ›jaké to umÄ›lé osvÄ›tlení. Tedy logicky to elektrické, které ve vÅ¡ech ohledech pÅ™edÄí to, Äím se u nás svítívalo za starých Äasů, dříve, než se u nás zabydlel právÄ› tento zdroj energie.

Máme tak zpravidla ve všech místnostech nějakou tu lampu, lustr nebo něco podobného, co nám prokazuje v případě správné volby přímo neocenitelné služby.

Jenže upřímnÄ› – ani to nejdokonalejší osvÄ›tlovací tÄ›leso by nám nebylo k niÄemu, kdyby neexistovaly takové jenom zdánlivé banality, jak jsou vypínaÄe.

vypínaÄ a žárovka

UrÄitÄ› je vám jasné, o Äem mluvím. Kdybychom nÄ›kam vstoupili, chtÄ›li si tam na onen prostor a své poÄínání v nÄ›m posvítit, ale nemohli bychom jednoduÅ¡e stisknout vypínaÄ, co bychom si poÄali? Možná bychom potmÄ› zastrkovali šňůru od daného svÄ›tla do zásuvky, což by mohlo znamenat tÅ™eba i dlouhé hledání této přípojky, možná bychom museli dokonce s nasazením vlastního života spojovat kabely, které by nám tu trÄely. A to by rozhodnÄ› nebylo ono.

A proto existují vypínaÄe. U nichž staÄí si jenom pamatovat, kde tyto máme umístÄ›né, a o víc se není tÅ™eba starat. Protože pak už staÄí jenom na přísluÅ¡né místo máÄknout a svítí se.

A když svítíme opravdu dokonale, možná nám neunikne, že ani ten vypínaÄ, který tu máme, vlastnÄ› není dokonalý. VždyÅ¥ kolikrát jenom ze setrvaÄnosti dodnes používáme takové exempláře, jaké tu byly už za naÅ¡ich rodiÄů Äi dokonce prarodiÄů! A i když jsou tyto tÅ™eba dodnes plnÄ› funkÄní, pÅ™ece jenom už to není ono. Moderní ÄlovÄ›k by mÄ›l mít pÅ™ece jenom nÄ›co lepšího.

Co?

vypínaÄ mozku

SkvÄ›lým Å™eÅ¡ením pro pokrokového ÄlovÄ›ka je využití moderních vypínaÄů od zásuvky schneider.

Tyto vypínaÄe jsou totiž dokonalé v mnoha ohledech. Ba co dím – tyto jsou dokonce tím nejlepším, co si u nás dnes lze pořídit. Nabízí se tu totiž celé Å¡iroké portfolio jednotných modulárních strojků a modulů v nepÅ™eberné barevné Å¡kále. Kolik jenom si tu lze vybrat barev a jejich kombinací a designů! A jak si tÄ›mito lze vylepÅ¡it jakýkoliv prostor! PosuÄte sami.

Read More

Nevyměníte elektroinstalaci?


Pokud dnes nÄ›kdo nemá přístup k elektÅ™inÄ›, je o mnohé ochuzen, nežije a ani nemůže žít na docela běžné úrovni. Protože bez této energie nefunguje mnohé z toho, co nás vÅ¡ude možnÄ› na každém kroku obklopuje, bez ní si musí ÄlovÄ›k odepřít nejednu vymoženost, jež už se tÅ™eba i hodnÄ› dávno stala naprostou samozÅ™ejmostí.

VždyÅ¥ jak si má nÄ›kdo posvítit, pokud nemá elektÅ™inu? Jak si ohÅ™eje vodu, jak si uvaří, jak se podívá na televizi, jak nÄ›co vyhledá na poÄítaÄi a podobnÄ›? Nijak. Tato ani další zařízení se prostÄ› niÄím jiným pohánÄ›t nedají a bez proudu nejsou zhola k niÄemu.

dráty ve stěně

A proto má každý jenom trochu normální ÄlovÄ›k elektÅ™inu k dispozici. Má ji zavedenou pÅ™esnÄ› tam, kde ji potÅ™ebuje mít. A staÄí mu jenom dát zástrÄku do zásuvky nebo stisknout vypínaÄ a už to jede.

OvÅ¡em zamysleli jste se nÄ›kdy nad tím, jaké zásuvky a vypínaÄe doma máte? Možná ano, ale daleko spíše zÅ™ejmÄ› ne. Protože jde o takové samozÅ™ejmosti, že je vlastnÄ› používáme zcela automaticky, aniž bychom se tu nad nÄ›Äím pozastavovali. A to může být chyba.

Ne že by snad dosavadní a nejednou i hodnÄ› letité elektroinstalaÄní prvky byly nezbytnÄ› nÄ›jak na Å¡kodu, že by snad byly nefunkÄní nebo dokonce nebezpeÄné, ale pÅ™esto tyto nemusí být to pravé, co by to chtÄ›lo. Tyto už totiž velice Äasto neodpovídají požadavkům doby, co se jejich estetické úrovnÄ› týká.

dráty ve zdi

Kolikrát se jenom smiÅ™ujeme s nÄ›Äím tuctovým, nevalnÄ› vypadajícím, co bylo pořízeno Äasto už pÅ™ed drahnou řádkou let, namísto toho, abychom vsadili na nÄ›co pÅ™inejmenším stejnÄ› kvalitního, ovÅ¡em esteticky daleko Å¡piÄkovÄ›jšího, jako jsou dejme tomu produkty Schneider Asfora.

OÄ je jenom tato základní Å™ada vypínaÄů Schneider, ona náhrada za oblíbenou Å™adu ANYA, dokonalejší! Dokonalejší, ale pÅ™esto cenovÄ› příznivá. ÄŒlovÄ›k si tu může vybrat mezi barvami polar a marfil, a pokud si pořídí komplet strojku a rámeÄku, může dovést jakýkoliv prostor k jeÅ¡tÄ› vÄ›tší dokonalosti. A proÄ tak neuÄinit?

Read More

K čemu slouží výbojka


Jak již název napovídá, výbojkamá co dÄ›lat s výbojem elektrického proudu. Možná si ale říkáte, k Äemu to může být dobré. Možná ale budete pÅ™ekvapeni, kde na ni můžeme narazit.

Tím hlavním místem, kde se s ní vÄ›tÅ¡ina z nás setká, jsou zářivky. Jedná se o trubice, naplnÄ›né plynem, který se zahÅ™eje a zaÄne zářit, pokud jím prochází elektrický výboj. A právÄ› k tomu jsou výbojky používané.

vybojka1

Je pravdou, že nejprve je nutné mít výboje silnÄ›jší, neboÅ¥ je nutné daný plyn rozehřát na požadovanou teplotu, pÅ™i které zaÄne svítit. Je vÅ¡ak fakt, že pÅ™edevším u starších modelů toto zahřívání nÄ›jakou dobu trvá. Záleží samozÅ™ejmÄ› na objemu plynu, avÅ¡ak průmÄ›r byl pÅ™ibližnÄ› deset minut.

Jistě, doba by se dala zkrátit, pokud by se zmenšila nádoba a tím i objem, který by bylo třeba dostat na potřebnou teplotu. Avšak cenou za to by byla snížená celková svítivost. Bylo tedy nutné nalézt kompromis.

V poslední dobÄ› byl vÅ¡ak tento problém pÅ™ekonán, a to novou plynnou smÄ›sí, která září mnohem více, než ta běžnÄ› používaná. To znamená, že jí staÄí i menší objem, aby bylo dosaženo potÅ™ebného efektu. A to znaÄnÄ› zkracuje Äas, potÅ™ebný k jejímu ohřátí. Není tedy divu, že si zářivky pomalu nachází své místo i v běžných domácnostech.

vybojka2

To vÅ¡ak není jediné místo, kde výbojku nalezneme. Další využití má například v elektrických svářeÄkách. Ty působí na materiál teplem, které je generováno právÄ› elektrickými výboji. Je to mnohem efektivnÄ›jší, než oheň, neboÅ¥ může být mnohem koncentrovanÄ›jší a nehrozí sežehnutí vÄ›cí okolo svářené plochy.

Není tedy divu, že je pomÄ›rnÄ› oblíbená a že se jedná o v souÄasnosti nejprodávanÄ›jší typ svářeÄky. Jediné, co může zákazníky odradit, je její cena, která je, vzhledem ke složité konstrukci celého zařízení, vyšší než u jiných typů.

Jak je vidÄ›t, výbojky se používají v pomÄ›rnÄ› Å¡irokém množství oborů. MÄ›li bychom si jich tedy zaÄít více vážit.

Read More

Jak představit své zboží v tom nejlepším světle?


Stát se úspěšným prodejcem není snadné. Tím spíše, když je vaším velkým přáním prodávat jako na běžícím pásu. Jak to udělat, abyste přiměli své zákazníky nakupovat zboží u vás, a nakupovat zde co nejvíce?

V první Å™adÄ› záleží na tom, jakou prodejnu vlastníte. Zda jde o tu klasickou kamennou, anebo o její elektronickou verzi na internetu. Ve strategii prodeje byste nÄ›co takového mÄ›li jednoznaÄnÄ› zohlednit. A myslete i na to, proÄ zákazníci míří právÄ› k vám, a proÄ si zvolili právÄ› tento způsob nákupu.

bulb-2287759_640

Zatímco na internet míří nejÄastÄ›ji lidé, kteří chtÄ›jí nakoupit rychle a pohodlnÄ› z pohodlí domova, a případnÄ› si také pružnÄ› srovnat ceny s konkurencí, tak do kamenných prodejen se nejÄastÄ›ji vydávají ti, pro které je tento klasický způsob prodeje mnohem příjemnÄ›jší. TÅ™eba proto, že preferují sociální kontakt a rádi se setkávají a diskutují s lidmi. Anebo proto, že si chtÄ›jí vystavené zboží detailnÄ› prohlédnout a vybrat si ten konkrétní produkt, který následnÄ› skonÄí v jejich nákupním košíku. A je úplnÄ› jedno, zda jim záleží na Äerstvosti potravin, anebo na kvalitÄ› odÄ›vů, Äi na možnosti si jednotlivé výrobky vyzkouÅ¡et.

Zkrátka se Äasto jedná o lidi, kteří kladou důraz na možnost vidÄ›t toho co nejvíce na vlastní oÄi – aÅ¥ už jde o zboží, anebo tÅ™eba o zamÄ›stnance firmy a o to, jak se zde se zbožím nakládá.

Proto byste v případě kamenných prodejen měli vždy myslet i na vizuální stránku věci. Zde nejde jen o kvalitu jedné jediné fotografie, kterou vystavíte na internetu, zde jde o co možná nejlepší podobu každého jednotlivého kousku. Vše je třeba představit zákazníkům v tom nejlepším světle.

light-1030988_640

A právě proto se ve své prodejně rozhodně neobejdete bez kvalitních led halogenů Lightpark! Jen to nejlepší osvětlení vám zajistí ty nejlepší prodejní podmínky. Myslete na to při výběru led reflektorů, které mají nejen prémiovou vysokou svítivost, ale zároveň šetří vaše náklady na spotřebu energie.

Read More

Světlo, které není žravé


Koupit si dnes svÄ›tlo, které se vyznaÄuje extrémní žravostí, si může dovolit pouze lidé, kteří mají penÄ›z na rozdávání nebo nevÄ›dí, že existuje alternativa.

Světlo, které není žravé

Chodíte běžnÄ› po mÄ›stÄ› a vyhazujete jen tak pro nic za nic peníze na ulici? Že ne? V tom případÄ› jste jistÄ› vybavili svůj domov tak, abyste co nejménÄ› platili za elektrickou energii. Je vaÅ¡e odpovÄ›Ä opÄ›t negativní? V tom případÄ› se to rovná vyhazování penÄ›z na ulici. ElektÅ™ina je dnes jednou z nejdražších komodit a Äím více jí používáte, tím více samozÅ™ejmÄ› platíte. Vysoké platby by vás vÅ¡ak mÄ›ly zdravÄ› naÅ¡tvat, abyste zaÄali pÅ™emýšlet, jak z toho ven. VÄ›tÅ¡inou se jako první nabízí možnost prostÄ› pÅ™estat používat mikrovlnnou troubu a další obdobné elektrospotÅ™ebiÄe, které sice jsou důležité pro chod domácnosti, ale reálnÄ› je opravdu nepotÅ™ebujete. Na to zapomeňte. ReálnÄ› tak mnoho financí neuÅ¡etříte, a jeÅ¡tÄ› si zkomplikujete život.

Vhodné úsporné světlo

Je-li vaÅ¡e touha uÅ¡etÅ™it na tom správném místÄ› skuteÄnÄ› silná, pÅ™esunete svůj zájem od elektrospotÅ™ebiÄů k vaÅ¡im svÄ›tlu, které skuteÄnÄ› mohou znamenat velké finanÄní ztráty. Pokud totiž svítíte nepříliÅ¡ vhodnými svÄ›tly, dost si pÅ™iplatíte. A to nejen v zimÄ›, kdy je skoro pořád Å¡ero nebo tma. Koupíte-li si do vÅ¡ech pokojů buÄto led žárovku, nebo kruhovou zářivku, získáte kvalitní svÄ›tlo, které vám dokáže roÄnÄ› uÅ¡etÅ™it tisíce.

Svítí skvěle

Na rozdíl od jiných svÄ›telných zdrojů, kruhové zářivky a led žárovky jsou opravdu úsporné, a to nejen v reklamnÄ›, ale i v reálném svÄ›tÄ›. Dle testů mohou být až desetkrát efektivnÄ›jší než konkurence. SamozÅ™ejmÄ›, že záleží na tom, jaká konkurence. Co se týÄe dnes již dávno zastaralých svÄ›tel s vláknem, tam to platí bez výjimky. U jiných druhů takzvanÄ› úsporných svÄ›tel je ten rozdíl samozÅ™ejmÄ› menší, ale ne zase o moc.

Vzhledem k tomu, že kvalita rovná se obvykle vyšší cena, není po moderních úsporných svÄ›tlech taková poptávka, jak by se možná dalo Äekat. UrÄujícím faktorem je v tomto případÄ› cena, která stále neklesla natolik, aby byla pÅ™ijatelná pro každého. OvÅ¡em, když si dnes pořídíte kruhovou zářivku, urÄitÄ› kvůli této investici mnoho nezchudnete. Dají se totiž pořídit za relativnÄ› příjemné peníze.

Read More