Elektrické rozvody


Elektrická síť v domÄ› musí být v naprostém pořádku, protože v opaÄném případÄ› může poÅ¡kodit majetek Äi zdraví. Zároveň se dají zakoupit moderní designové prvky.

Elektrické rozvody

Normy je potřeba dodržovat

ElektÅ™ina nám slouží každý den, ovÅ¡em je potÅ™eba mít dobré rozvody a pojistky, protože jinak hrozí vážné zranÄ›ní, jenž může mít pro naÅ¡e lidské tÄ›lo fatální následky, a proto je potÅ™eba nic nepodcenit hned pÅ™i stavbÄ› Äi rekonstrukci. Nejprve je dobré najít vhodné místo pro hlavní jistiÄ i s krabiÄkou, jenž rozvádí elektÅ™inu do celé stavby. Poté je na Å™adÄ› samotný rozvod elektrických vodiÄů po celé domácnosti. Zde musíte myslet dopÅ™edu, aby každý důležitý spotÅ™ebiÄ mÄ›l svou zásuvku.

elketrické rozvody

Zároveň nezapomeňte na místa, kde si budete chtít například nabíjet mobil. Samotné rozvody se vedou vÄ›tÅ¡inou vyfrézovanou drážkou. NáslednÄ› se na potÅ™ebných místech udÄ›lají díry vykružovaÄkou pro zabudování krabiÄek, jenž rozvádí elektÅ™inu do vÅ¡ech potÅ™ebných míst. SamozÅ™ejmÄ› se nesmí zapomínat ani na dostateÄnÄ› silné pojistky a ochranu pÅ™ed blesky. Aby byly dodrženy vÅ¡echny normy je dobré si pozvat i odborníka.

VypínaÄe

Jak vypadají vodiÄe ve zdi je nám pomÄ›rnÄ› jedno, protože nejdou vidÄ›t. OvÅ¡em potom jsou tu prvky jako zásuvky a vypínaÄe, ke kterým míříme hned nÄ›kolikrát za den, a proto je důležitý i jejich vzhled. VypínaÄ je velice důležité elektrotechnické zařízení, protože díky nÄ›mu můžeme velice jednoduÅ¡e ovládat veÅ¡keré osvícení naší domácnosti. Vzhledem k jeho důležitosti a viditelnosti je dobré zakoupit moderní designové výrobky, které náramnÄ› zapadnou do stylu celé domácnosti. A proto tu máme speciální vypínaÄe Schneider, jenž splňují veÅ¡keré náležitosti. Jejich pÅ™edností kromÄ› vzhledu je také plynulý chod a dlouhá životnost, takže jen tak nevyblednou jako klasické bílé vypínaÄe. Ty vyměňte za tyto moderní a rázem uvidíte, že to mÄ›lo skuteÄnÄ› smysl. OvÅ¡em nemusíte být žádný elektrikář, protože nebudete muset razantnÄ› zasahovat do zapojení vypínaÄe.

elektrické pojistky

StaÄí si jen vypnout pojistky a vymÄ›nit buÄ krycí rámeÄek nebo celé zařízení.