Výlet do Hanoje


Kdo jednou navÅ¡tívil tato místa, tak si pochvaluje, jaká zde panuje atmosféra. Starobylé pagody, doprava, která zde tak intenzivnÄ› pulsuje, že se ÄlovÄ›k až diví, že se nestane žádná dopravní nehoda. Lidé jsou zde přátelÅ¡tí a navíc zde máme možnost vychutnat si rozmanitost jejich svÄ›tové kuchynÄ›. V Hanoji se dá zažít skuteÄné dobrodružství a obdivovat celkový život místních obyvatel. A klidnÄ› můžeme zaÄít hned ráno, kdy se Vietnamci sejdou u jezera Hoan Kiem, kde si udÄ›lají takovou ranní rozcviÄku, jedná se o tradiÄní tai-Äi. A je skuteÄnÄ› na co se dívat. Po takovém cviÄení vyhládne a tak je Äas na vydatnou polévku, která se podává na snídani a je to známá pho bo. Základem je vždy hovÄ›zí vývar, který se vaří nÄ›kolik hodin a poté různé přísady koÅ™ení, bylinek, zeleniny a rybí omáÄka. Podle různých oblastí se může složení liÅ¡it, není vždy stejná.

hano

Fascinující uliÄky

Je až neuvěřitelné, kolik lidí se zde pohybuje na skútrech, je to snad doslova hlavÄ› na hlavÄ›, nicménÄ› za návÅ¡tÄ›vu rozhodnÄ› stojí Stará ÄtvrÅ¥, kde ovÅ¡em můžeme strávit i nÄ›kolik hodin, je zde totiž bezpoÄet stánků, ale i zajímavých zákoutí. Bydlení zde vÄ›tÅ¡inou spoÄívá v tom, že souÄástí domu, kde obyvatelé žijí, je obchůdek se zbožím, případnÄ› nÄ›jaká jídelna atd. Nikdo ale nikam nijak nespÄ›chá a také zde není nijak stanovená provozní doba. PÅ™irozenÄ› lze zde také obdivovat přírodní krásy a památky.

vietnamské letadlo

Drahý a nedosažitelný výlet?

Je pravdou, že zrovna cesta je trochu nároÄnÄ›jší jak na Äas, tak na finance, ale na druhou stranu je to neskuteÄný cestovatelský zážitek. Navíc, když si lze pořídit letenky levnÄ› Levné letenky, kdy cesta nebude tak nákladná a navíc se dá letÄ›t i se známou leteckou spoleÄností. PÅ™irozenÄ› naším cílem nemusí být zrovna Vietnam, ale i jiná zemÄ›, kam se například již dlouho toužíme podívat. VeÅ¡keré informace o letu, cenÄ› a dalších potÅ™ebných náležitostech získáme jednoduÅ¡e online. Tímto způsobem si může i vÅ¡e zařídit z pohodlí svého domova a prožít tak velmi pÄ›knou rodinnou dovolenou.