Jak ušetřit na Itálii


Itálie je zemí, kterou už navÅ¡tívili mnozí z naÅ¡ich Å™ad. Je mnoho tÄ›ch, kdo už se tam od nás nÄ›kdy vydali, a je jedno, zda tak uÄinili kvůli možnosti lenoÅ¡it u moÅ™e, které u nás doma nemáme, nebo dejme tomu kvůli historickým pamÄ›tihodnostem Äi Äemukoliv jinému.

Mnozí z nás prostě Itálii navštívili, a když už tam byli, nejspíše zavítali i do Říma, tamního hlavního města. A zatímco někteří z nás využili nabídek cestovních kanceláří, které jsou u nás více než hojné, jiní se tam vypravili klidně i sami, po zemi stejně jako třeba letadlem.

stojící letadla

Ti, kdo do Říma letÄ›li, urÄitÄ› mÄ›li o jeden zážitek více než ti, kdo tam jeli tÅ™eba autem nebo autobusem. Protože takový let je zážitkem sám o sobÄ›. VždyÅ¥ jak jenom povznášejícím pocitem je stoupání k nebi, jak jenom úchvatný je pohled na matiÄku Zemi z ptaÄí perspektivy, jak je taková doprava vzduchem nÄ›kde v oblasti mraků pohodlná a rychlá! To je prostÄ› nepopsatelné.

Jenže mnozí tento pocit doposud nikdy nezažili. A možná žijí v pÅ™esvÄ›dÄení, že ani nikdy nezažijí. DotyÄné to totiž sice může lákat, ale co je to platné, když na to nemají peníze, že?

stoupající letadlo

Je totiž skuteÄností, že jakkoliv jsou dnes letenky cenovÄ› dostupnÄ›jší než v dobách pÅ™ed 11. zářím, pořád jeÅ¡tÄ› mohou být pro leckoho z nás příliÅ¡ vysokým výdajem. Ne každý z nás vydÄ›lává tolik, aby mohl obÄ›tovat tolik, kolik ony letenky obvykle stojí.

OvÅ¡em stejnÄ› tak je faktem i to, že letenky nemusí být vůbec tak drahé. Že si je lze pořídit tÅ™eba i za daleko lidovÄ›jší ceny. To ale jedinÄ› tehdy, když ÄlovÄ›k ví, kdy a kde hledat.

Na trase Praha Řím letenky Levné letenky nemusí stát vůbec mnoho, pokud ÄlovÄ›k vsadí pÅ™i jejich koupi na nabídku tÄ›ch zlevnÄ›ných, jež bývají k sehnání pÅ™edevším na poslední chvíli. Když se ÄlovÄ›k nachomýtne k nabídce, jež byla zvýhodnÄ›na kvůli tomu, že by se kvůli blížícímu se termínu odletu už pravdÄ›podobnÄ› neprodala, může uÅ¡etÅ™it. A pÅ™itom letÄ›t jako pán. TÅ™eba do té Itálie.