Nemáte na letenku?


K vymoženostem naší souÄasnosti patří mimo jiné i to, že usmyslíme-li si tak uÄinit, můžeme klidnÄ› kdykoliv a kamkoliv odletÄ›t. Čímž samozÅ™ejmÄ› myslím ty situace, kdy míříme nÄ›kam, kde mají letiÅ¡tÄ› a kam se tedy létá. ÄŒlovÄ›k si dnes prostÄ› jednoduÅ¡e koupí letenku, protože vlastní letadlo vesmÄ›s nemíváme, nasedne do linkového spoje a zamíří po obloze do svého cíle. Což je ideální zejména v případech, kdy ÄlovÄ›k míří nÄ›kam daleko, když spÄ›chá nebo když se spojí obojí dohromady a ÄlovÄ›k spÄ›chá nÄ›kam daleko. Protože je to právÄ› letecká doprava, jež je souÄasnÄ› pohodlná, rychlá a také bezpeÄná a v rámci možností spolehlivá.

Airbus Lufthansa

Letět se tak dnes dá jak za prací, tak třeba i za poznáním nebo zábavou. Každému co jeho jest. Není v tom žádný problém.

Totiž jeden problém by tu vlastně mohl být, a to ten, že se za letenky stejně jako za cokoliv jiného platí. A to nejednou ne zrovna málo. Zejména do vzdálených a mimořádně atraktivních destinací se platí za letenky hříšné peníze, a je logické, že to si jenom tak někdo nemůže dovolit. Ne každý má penězi nadité kapsy, zato těch, kdo mají málo, máme dost a dost.

A co mají dělat ti méně movití nebo téměř chudí? Ti by si podle logiky měli létání odpírat. Kdo nemůže zaplatit, měl by zůstat doma.

barevné letadlo

OvÅ¡em logika také praví, že i malé peníze jsou peníze. A díky tomu mohou létat i ti, kdo by na drahé letenky nemÄ›li. Ne vždy se totiž podaří prodat vÅ¡echny letenky za obvyklou plnou cenu. A když dopravci zjistí, že už se jim je prodat nepodaří, že už o nÄ› zájem nebude a místa v letadlech by tak zůstala neobsazena, zaÄínají nabízet zbylé letenky levnÄ› Levné letenky. Aby za tyto dostali aspoň nÄ›co.

A lidem, kteří mají hloubÄ›ji do kapy a nejsou právÄ› vybíraví, tak staÄí jenom být v pravou chvíli tam, kde se podobné levné letenky nabízejí. StaÄí jenom trocha Å¡tÄ›stí a dá se letÄ›t kamkoliv za velice příznivou cenu.