Sodíková výbojka přispívá k posílení imunity


První sodíková výbojka se v pouliÄních lampách rozsvítila na poÄátku Å¡edesátých let dvacátého století. Navazovala na úspÄ›ch vysokotlakých sklenÄ›ných banÄ›k ve tvaru protáhlého vejce, plnÄ›ných rtutí, které vydávaly zÅ™etelný, nazelenalý odstín umÄ›lého svÄ›tla. To vÅ¡ak bylo pomÄ›rnÄ› málo úÄinné a pÅ™i výpadku napájecí soustavy musely baňky zcela vychladnout, aby je bylo možné znovu uvést do provozu. sodíkové výbojky v parku

Rtuťové versus sodíkové

Vývojová pracoviÅ¡tÄ› se vÅ¡ak v té dobÄ› zaměřila pÅ™edevším na vlastnosti sodíkových par, které pod vysokým tlakem rtuÅ¥ové výbojky výkonnostnÄ› pÅ™edÄí a zároveň umožní svÄ›tlu vyzaÅ™ovat pÅ™ijatelnou barvu, jež bude příjemná zrakovému vjemu.

Oranžovo žlutý odstín je spíše výhoda

ZpoÄátku se zdálo, že vývoj vysokotlakých sodíkových výbojek povede do slepé uliÄky, byla jim vytýkána a příliÅ¡ nažloutlá barva, což je markantní zvláštÄ› u nízkotlakých trubic, ale Äasem na základÄ› pozorování a zkuÅ¡eností lidé dospÄ›li k názoru, že jsou tyto zdroje výhodné i ze zdravotního hlediska. Jde totiž o hormonální rovnováhu v organismu, kterou lze snadno rozkolísat nevhodným odstínem umÄ›lého osvÄ›tlení, zvláštÄ› v obytných zónách.sodíková výbojka pÅ™ed domem

Sodík přispívá k posílení imunity

V souvislosti s epidemií koronaviru se dnes hodnÄ› diskutuje o posílení imunity, jež hraje zásadní roli v boji proti tomuto zákeÅ™nému, silnÄ› nakažlivému viru. Imunitní systém úzce souvisí s mnoha faktory, jako je dostatek Äerstvého ovoce a zeleniny a dalších složek zdravé výživy, pÅ™iměřený pohyb, a samozÅ™ejmÄ› i dostateÄnÄ› dlouhý nepÅ™eruÅ¡ovaný spánek. K tomu je zapotÅ™ebí hormon melatonin a právÄ› svit sodíkových výbojek jeho tvorbu ve veÄerních hodinách nenaruÅ¡uje. Kdybychom vÅ¡ak vymÄ›nili tyto zdroje svÄ›tla za nÄ›jaký chladnÄ›jší odstín, může to znamenat výrazné nebezpeÄí pro lidský organismus, a dokonce i pro zvířata.
A tak docela nenápadná pouliÄní lampa vyzaÅ™ující teplé oranžovo-žluté svÄ›tlo pomáhá lidem pÅ™eÄkat toto obtížné období tak, abychom jej v boji proti virové hrozbÄ› dotáhli do vítÄ›zného konce.