Světlo budoucnosti


Není snad rok, kdy by alespoň pár dodavatelů http://www.zelenausporam.cz/sekce/473/seznam-odbornych-dodavatelu/ elektrické energie nezdražilo. Nezáleží na tom, že mám dvÄ› atomové elektrárny a proud vyvážíme i do okolních zemí. Každým rokem si prostÄ› musíme pÅ™iplácet více a více. Pokud již nechcete v tomto trendu pokraÄovat, máte dvÄ› možnosti. Ta první, která se příliÅ¡ nedoporuÄuje, je pro vÄ›tÅ¡inu lidí příliÅ¡ drakonická. V podstatÄ› spoÄívá ve vypojení takÅ™ka vÅ¡e elektrospotÅ™ebiÄů. Takto skuteÄnÄ› uÅ¡etříte, ale snížíte si tím životní úroveň dosti razantním způsobem.Se správnými svÄ›tly uÅ¡etříte

Druhá forma spoÅ™ení je pÅ™eci jen trochu lepší, i když znamená mírnou investici. ŘeÄ je o koupi moderních led žárovek, mezi jejichž nejcennÄ›jší vlastnosti patří zejména výše zmínÄ›ná spoÅ™ivost. Na rozdíl od jiných svÄ›telných zdrojů dosáhnete v tomto případÄ› docela vysoké úspory.

Více barev

Na rozdíl od vláknových žárovek nejsou moderní svÄ›telné zdroje tak náchylné k poÅ¡kození. Důvod je prostý – vysoké teploty. Zatímco v klasickém vláknovém svÄ›tle se spotÅ™ebovával elektrický proud nejen na tvorbu samotného svÄ›tla, ale zároveň i na generování tepla, nemÄ›la tato svÄ›tla nikdy příliÅ¡ velkou odolnost. PÅ™i standardní užívání vydržela fungovat zhruba rok, maximálnÄ› dva, pokud nebyla v příliÅ¡ velkém zápÅ™ahu. Led alternativy jsou v tomto ohledu daleko lepší, a i standardní typy dokáží bez problémů fungovat i pÄ›tkrát tak dlouho, což je skuteÄnÄ› úctyhodné Äíslo. Navíc se dají pořídit v mnoha barevných verzích, a to je také nemalá výhoda.Žárovky vhodné i navenek

Příliš se neprohnete

Stále panují mezi zájemci o moderní svÄ›tla různé mýty a polopravdy co se týÄe jejich cen. Ty už ani zdaleka nejsou tak vysoké jako v dřívÄ›jších dobách. SamozÅ™ejmÄ›, že i v souÄasnosti můžete narazit na speciální modely, za které dáte bezmála tisícovku, ale to jsou spíše raritní svÄ›telné zdroje, které se využívají ke speciálním úÄelům, ne k normálnímu svícení v obývacím pokoji nebo v kanceláři.