Napětí není proud


Co je to vlastnÄ› ta elektrika? Zastarale tramvaj. Ne to není vtip, ono se tak opravdu tramvajím říkalo. Jezdily na tento pohon tak také tento název. A jeÅ¡tÄ› pÅ™esnÄ›ji Å¡lo o elektrický vůz. Zkuste to říct dnes, tÅ™eba jako odpovÄ›Ä na otázku, kam pospícháte. ZnÄ›lo by to zajímavÄ›, že jo?
On ten celý název je trošku zavádějící, protože celý vůz nikdy elektrický sám o sobě nebyl a není. Ale to jsme mimo téma.Digitální měřák
Takže elektÅ™ina je pohyb elektricky nabitých Äástic. Na koncích „nÄ›Äeho“ vytváří elektrické napÄ›tí. To se pak dá měřit a využívat. Konec nÄ›Äeho je v podstatÄ› koncové zařízení, například to, co máte doma v každém pokoji, a to jsou zásuvky. Ne ty v psacím stole, ale ty ve zdi. Již zde můžete měřákem měřit. Ale co? A jsme právÄ› u jádra pudla, protože si mnoho lidí plete volty a ampéry.
Když vidím u někoho strkat kolík měřáku do zásuvky, a pak jej slyším hlásit, že tam je proud dvě stě třicet, pokouší se o mě mrtvice a o tomto odborníkovi si pomyslím svoje.Elektrikář
Takový mi nesmí ani radit. Kdo ví, co by mi poradil, když potÅ™ebují nové zásuvky. NaÅ¡tÄ›stí je nepotÅ™ebuji, mám skvÄ›lé zásuvky Schenider, v každém pokoji jinak barevnou variantu, a jsem s nimi navýsost spokojen. Mohu je každému doporuÄit.
Já osobnÄ› se elektriky bojím a sám bych si je nemÄ›nil. Také mám k elektÅ™inÄ› úctu, ale tolik vím, a vy si to také zapamatujte, žeproud se udává v jednotkách Ampér!!! Nikoli Voltů! Mezi napÄ›tím a proudem je totiž dost veliký https://www.databazeknih.cz/serie/augustin-veliky-2958 a hodnÄ› podstatný rozdíl. NapÄ›tí vám neublíží, ale proud vám může kapiÄku zacloumat sebevÄ›domím, a pokud projde srdeÄní krajinou, jste na márách. Tak je to a ne jinak. Takže když změříte proud v zásuvce, nahlaste, kolik jste naměřili ampér, když chce nÄ›kdo aÅ¥ hlásíte volty, tak je hlaste, ale taky říkejte, že je tu napÄ›tí tolik a tolik voltů. MaliÄkost, ale nÄ›kdo na ni může doplatit. NÄ›kdy fatálnÄ›.