Světlo, které není žravé


Koupit si dnes svÄ›tlo, které se vyznaÄuje extrémní žravostí, si může dovolit pouze lidé, kteří mají penÄ›z na rozdávání nebo nevÄ›dí, že existuje alternativa.

Světlo, které není žravé

Chodíte běžnÄ› po mÄ›stÄ› a vyhazujete jen tak pro nic za nic peníze na ulici? Že ne? V tom případÄ› jste jistÄ› vybavili svůj domov tak, abyste co nejménÄ› platili za elektrickou energii. Je vaÅ¡e odpovÄ›Ä opÄ›t negativní? V tom případÄ› se to rovná vyhazování penÄ›z na ulici. ElektÅ™ina je dnes jednou z nejdražších komodit a Äím více jí používáte, tím více samozÅ™ejmÄ› platíte. Vysoké platby by vás vÅ¡ak mÄ›ly zdravÄ› naÅ¡tvat, abyste zaÄali pÅ™emýšlet, jak z toho ven. VÄ›tÅ¡inou se jako první nabízí možnost prostÄ› pÅ™estat používat mikrovlnnou troubu a další obdobné elektrospotÅ™ebiÄe, které sice jsou důležité pro chod domácnosti, ale reálnÄ› je opravdu nepotÅ™ebujete. Na to zapomeňte. ReálnÄ› tak mnoho financí neuÅ¡etříte, a jeÅ¡tÄ› si zkomplikujete život.

Vhodné úsporné světlo

Je-li vaÅ¡e touha uÅ¡etÅ™it na tom správném místÄ› skuteÄnÄ› silná, pÅ™esunete svůj zájem od elektrospotÅ™ebiÄů k vaÅ¡im svÄ›tlu, které skuteÄnÄ› mohou znamenat velké finanÄní ztráty. Pokud totiž svítíte nepříliÅ¡ vhodnými svÄ›tly, dost si pÅ™iplatíte. A to nejen v zimÄ›, kdy je skoro pořád Å¡ero nebo tma. Koupíte-li si do vÅ¡ech pokojů buÄto led žárovku, nebo kruhovou zářivku, získáte kvalitní svÄ›tlo, které vám dokáže roÄnÄ› uÅ¡etÅ™it tisíce.

Svítí skvěle

Na rozdíl od jiných svÄ›telných zdrojů, kruhové zářivky a led žárovky jsou opravdu úsporné, a to nejen v reklamnÄ›, ale i v reálném svÄ›tÄ›. Dle testů mohou být až desetkrát efektivnÄ›jší než konkurence. SamozÅ™ejmÄ›, že záleží na tom, jaká konkurence. Co se týÄe dnes již dávno zastaralých svÄ›tel s vláknem, tam to platí bez výjimky. U jiných druhů takzvanÄ› úsporných svÄ›tel je ten rozdíl samozÅ™ejmÄ› menší, ale ne zase o moc.

Vzhledem k tomu, že kvalita rovná se obvykle vyšší cena, není po moderních úsporných svÄ›tlech taková poptávka, jak by se možná dalo Äekat. UrÄujícím faktorem je v tomto případÄ› cena, která stále neklesla natolik, aby byla pÅ™ijatelná pro každého. OvÅ¡em, když si dnes pořídíte kruhovou zářivku, urÄitÄ› kvůli této investici mnoho nezchudnete. Dají se totiž pořídit za relativnÄ› příjemné peníze.