Zářivka T5 se stále používá na mnoha místech


Jsou zářivková tÄ›lesa dávno pÅ™ekonanou záležitostí a zdaleka se nevyrovnají souÄasné technologii LED diod? Ne tak docela. MÄ›li bychom si objasnit nÄ›kolik základních faktů, s nimiž klasické zářivky stále mohou úspěšnÄ› konkurovat moderním svÄ›telným zdrojům.zářivková tÄ›lesa v garáži
Jsou to výbojky – výbojka je nejvýkonnÄ›jší zdroj umÄ›lého svÄ›tla, tedy pokud se jedná o vysokotlakou výbojku. Zářivky lineární i kompaktní jsou sice nízkotlaké, ale poskytují dostatek svÄ›tla pro vÅ¡echny běžné aplikace, tedy pÅ™evážnÄ› pro pracoviÅ¡tÄ› (kanceláře i manuální provozy) a domácnosti. Stále se s nimi můžete běžnÄ› setkat i ve velkých prostorách autobusových a vlakových nádraží, Äekáren, různých hal a sálů, v prodejních centrech, nemocnicích atd.
Jsou vÅ¡esmÄ›rové – svÄ›tlo vyzaÅ™ují vÅ¡emi smÄ›ry, a jestliže je rozumnÄ› konstruováno osvÄ›tlovací tÄ›leso, je to znaÄná výhoda. Mohou pokrýt velkou plochu i pÅ™i relativnÄ› malém poÄtu trubicových zářivek T5 Lightpark, instalovaných ve stropních pevných Äi závÄ›sných svítidlech. V souÄasné dobÄ› je stále jeÅ¡tÄ› v provozu velké množství tÄ›chto svÄ›telných zdrojů ve Å¡kolách a na pracoviÅ¡tích, kde je vyžadován dostateÄný svÄ›telný tok, zvláštÄ› u prostor s vyššími stropy.
Zavedená výroba – pro výrobu lineárních trubic není nutná žádná speciální technologie, kterou bychom neznali, výrobní náklady jsou velmi nízké vzhledem k zavedené výrobě, která probíhá nepřetržitě již déle než padesát let.zářivkové osvětlení v nemocnici
Ideální teplota chromatiÄnosti – vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto zdrojů vyzaÅ™uje svÄ›tlo o teplotÄ› chromatiÄnosti 6500 K, což je tzv. studená bílá, která napodobuje denní sluneÄní svit v dopoledních hodinách. Tato barva svÄ›tla je ideální pro vÅ¡echna pracoviÅ¡tÄ›, kde je nutné udržet dostateÄnou pozornost a bdÄ›lost, tedy pro kanceláře, Å¡koly, jednací sály, montážní a výrobní provozy, skladové prostory, garáže a parkoviÅ¡tÄ› a další místa spojená s dopravou a logistikou, lékaÅ™ské ordinace atd.