I na detailech záleží


K dneÅ¡ním domácnostem, pracoviÅ¡tím a jiným prostorám už neodmyslitelnÄ› patří i nÄ›jaké to umÄ›lé osvÄ›tlení. Tedy logicky to elektrické, které ve vÅ¡ech ohledech pÅ™edÄí to, Äím se u nás svítívalo za starých Äasů, dříve, než se u nás zabydlel právÄ› tento zdroj energie.

Máme tak zpravidla ve všech místnostech nějakou tu lampu, lustr nebo něco podobného, co nám prokazuje v případě správné volby přímo neocenitelné služby.

Jenže upřímnÄ› – ani to nejdokonalejší osvÄ›tlovací tÄ›leso by nám nebylo k niÄemu, kdyby neexistovaly takové jenom zdánlivé banality, jak jsou vypínaÄe.

vypínaÄ a žárovka

UrÄitÄ› je vám jasné, o Äem mluvím. Kdybychom nÄ›kam vstoupili, chtÄ›li si tam na onen prostor a své poÄínání v nÄ›m posvítit, ale nemohli bychom jednoduÅ¡e stisknout vypínaÄ, co bychom si poÄali? Možná bychom potmÄ› zastrkovali šňůru od daného svÄ›tla do zásuvky, což by mohlo znamenat tÅ™eba i dlouhé hledání této přípojky, možná bychom museli dokonce s nasazením vlastního života spojovat kabely, které by nám tu trÄely. A to by rozhodnÄ› nebylo ono.

A proto existují vypínaÄe. U nichž staÄí si jenom pamatovat, kde tyto máme umístÄ›né, a o víc se není tÅ™eba starat. Protože pak už staÄí jenom na přísluÅ¡né místo máÄknout a svítí se.

A když svítíme opravdu dokonale, možná nám neunikne, že ani ten vypínaÄ, který tu máme, vlastnÄ› není dokonalý. VždyÅ¥ kolikrát jenom ze setrvaÄnosti dodnes používáme takové exempláře, jaké tu byly už za naÅ¡ich rodiÄů Äi dokonce prarodiÄů! A i když jsou tyto tÅ™eba dodnes plnÄ› funkÄní, pÅ™ece jenom už to není ono. Moderní ÄlovÄ›k by mÄ›l mít pÅ™ece jenom nÄ›co lepšího.

Co?

vypínaÄ mozku

SkvÄ›lým Å™eÅ¡ením pro pokrokového ÄlovÄ›ka je využití moderních vypínaÄů od zásuvky schneider.

Tyto vypínaÄe jsou totiž dokonalé v mnoha ohledech. Ba co dím – tyto jsou dokonce tím nejlepším, co si u nás dnes lze pořídit. Nabízí se tu totiž celé Å¡iroké portfolio jednotných modulárních strojků a modulů v nepÅ™eberné barevné Å¡kále. Kolik jenom si tu lze vybrat barev a jejich kombinací a designů! A jak si tÄ›mito lze vylepÅ¡it jakýkoliv prostor! PosuÄte sami.