Nevyměníte elektroinstalaci?


Pokud dnes nÄ›kdo nemá přístup k elektÅ™inÄ›, je o mnohé ochuzen, nežije a ani nemůže žít na docela běžné úrovni. Protože bez této energie nefunguje mnohé z toho, co nás vÅ¡ude možnÄ› na každém kroku obklopuje, bez ní si musí ÄlovÄ›k odepřít nejednu vymoženost, jež už se tÅ™eba i hodnÄ› dávno stala naprostou samozÅ™ejmostí.

VždyÅ¥ jak si má nÄ›kdo posvítit, pokud nemá elektÅ™inu? Jak si ohÅ™eje vodu, jak si uvaří, jak se podívá na televizi, jak nÄ›co vyhledá na poÄítaÄi a podobnÄ›? Nijak. Tato ani další zařízení se prostÄ› niÄím jiným pohánÄ›t nedají a bez proudu nejsou zhola k niÄemu.

dráty ve stěně

A proto má každý jenom trochu normální ÄlovÄ›k elektÅ™inu k dispozici. Má ji zavedenou pÅ™esnÄ› tam, kde ji potÅ™ebuje mít. A staÄí mu jenom dát zástrÄku do zásuvky nebo stisknout vypínaÄ a už to jede.

OvÅ¡em zamysleli jste se nÄ›kdy nad tím, jaké zásuvky a vypínaÄe doma máte? Možná ano, ale daleko spíše zÅ™ejmÄ› ne. Protože jde o takové samozÅ™ejmosti, že je vlastnÄ› používáme zcela automaticky, aniž bychom se tu nad nÄ›Äím pozastavovali. A to může být chyba.

Ne že by snad dosavadní a nejednou i hodnÄ› letité elektroinstalaÄní prvky byly nezbytnÄ› nÄ›jak na Å¡kodu, že by snad byly nefunkÄní nebo dokonce nebezpeÄné, ale pÅ™esto tyto nemusí být to pravé, co by to chtÄ›lo. Tyto už totiž velice Äasto neodpovídají požadavkům doby, co se jejich estetické úrovnÄ› týká.

dráty ve zdi

Kolikrát se jenom smiÅ™ujeme s nÄ›Äím tuctovým, nevalnÄ› vypadajícím, co bylo pořízeno Äasto už pÅ™ed drahnou řádkou let, namísto toho, abychom vsadili na nÄ›co pÅ™inejmenším stejnÄ› kvalitního, ovÅ¡em esteticky daleko Å¡piÄkovÄ›jšího, jako jsou dejme tomu produkty Schneider Asfora.

OÄ je jenom tato základní Å™ada vypínaÄů Schneider, ona náhrada za oblíbenou Å™adu ANYA, dokonalejší! Dokonalejší, ale pÅ™esto cenovÄ› příznivá. ÄŒlovÄ›k si tu může vybrat mezi barvami polar a marfil, a pokud si pořídí komplet strojku a rámeÄku, může dovést jakýkoliv prostor k jeÅ¡tÄ› vÄ›tší dokonalosti. A proÄ tak neuÄinit?