Nesmrtelné kompaktní zářivky


Jsou komp a aktní zářivky opravdu nesmrtelné a pÅ™ežijí trend likvidace zastaralých svÄ›telných zdrojů, kterému již podlehly klasické žárovky s wolframovým vláknem? Zdá se, že tato technologie má stále zelenou, a že nic nenasvÄ›dÄuje tomu, že bychom o tyto zdroje umÄ›lého svÄ›tla mÄ›li pÅ™ijít. PÅ™ináší totiž do naÅ¡ich domovů stále alternativní volbu vůÄi k technologii LED diod a zároveň nové možnosti, které dříve kompaktní zářivky neumožňovaly. Čím se liší od tÄ›ch pÅ™edchozích typů?zářivkové osvÄ›tlení v parkoviÅ¡ti
Volitelná barva svÄ›tla– barvu osvÄ›tlení můžete zvolit ve tÅ™ech základních modifikacích – poÄínaje teplou bílou, která se prodává nejÄastÄ›ji, a hodí se tam, kde nabíráme síly, a kde potÅ™ebujeme zvolnit a odpoÄívat. Ostatní dva odstíny (neutrální a studená bílá) více nahrávají bdÄ›lému stavu a pozornosti pÅ™i práci, a proto jsou dobrou volbou u psacího stolu nebo v kanceláři. U starých typů pÅ™evažovala studená bílá, a to znaÄnÄ› omezovalo rozsah nasazení tÄ›chto svítidel.
Nízkotlaké výbojky– musíme si uvÄ›domit, že kompaktní zářivky jsou nízkotlaké výbojkové osvÄ›tlení, a to vyžaduje pÅ™edÅ™adník k zapálení plynné smÄ›si uvnitÅ™ baňky. SouÄasné pÅ™edÅ™adníky pracují na bázi elektronických prvků, nejsou to indukÄní cívky na magnetickém jádru, jaké známe ze starých zářivek, a to pÅ™ináší jisté výhody, pÅ™edevším eliminaci zvukových efektů (bzuÄení) a nepříjemného blikání.
Delší životnost a nižší spotÅ™eba– kompaktním zářivkám se lidovÄ› říká „úsporky“ již nÄ›kolik desítek let. Již první prototypy dokázaly spoÅ™it energii velmi významnÄ› ve srovnání s klasickými žárovkami, a ty souÄasné moderní zdroje vykazují další snížení spotÅ™eby a prodloužení životnosti, pÅ™esahující 15 tisíc hodin. Úspora elektÅ™iny je v porovnání s wolframovou žárovkou pÅ™ibližnÄ› 80procentní.kompaktní zářivka
Obsah rtuti– kontroverzním tématem je pro nÄ›koho rtuÅ¥, ta se vÅ¡ak nachází pouze na vnitÅ™ní stranÄ› baňky a je jí tam opravdu málo. RozhodnÄ› nemůže přímo ohrozit zdraví, pÅ™i dodržování rozumných pravidel hygieny – z podlahy odstranit stÅ™epy a postižené místo jednorázovou utÄ›rkou, z koberce odpad odsát a zlikvidovat ihned sáÄek z vysavaÄe a stopového množství rtuti z ovzduší se zbavíte intenzivním 15minutovým vÄ›tráním. Mimochodem, dlouhodobý pobyt u frekventované silnice nebo v nÄ›kterých průmyslových komplexech pÅ™ináší mnohem vyšší riziko expozice rtutí než pÅ™i rozbití jedné zářivky.