S výbojkami se potkáváme každý den ve městech i na venkově


První vysokotlakou výbojku se podaÅ™ilo vyrobit v laboratorních podmínkách pÅ™ed více než půl stoletím a byl to pÅ™evratný vynález, jehož existenci bychom mÄ›li slavit podobnÄ›, jako jiné významné objevy lidstva. Je to nejvýkonnÄ›jší a nejsilnÄ›jší zdroj umÄ›lého svÄ›tla, bez nÄ›hož by souÄasný svÄ›t mÄ›l naprosto odliÅ¡nou podobu. Nebylo by možné svítit podél silnic, ulice mÄ›st a obcí by byly temné a nebezpeÄné, nemohli bychom provozovat v takovém rozsahu nákupní centra a sportovní Äi kulturní akce. Byl by to zkrátka svÄ›t založený na délce sluneÄního svitu a temnotu ulic by žádná žárovka nedokázala pÅ™ijatelnÄ› osvítit.výbojkové osvÄ›tlení v ulici

Odkud pochází název „výbojka“

UvnitÅ™ sklenÄ›né baňky se nachází různá smÄ›s chemických slouÄenin, která je zažehnuta elektrickým obloukem (výbojem) a vysoký tlak plynné smÄ›si uvnitÅ™ spolu s vytvoÅ™ením výboje dodává obrovské množství svÄ›telného záření. Podle druhu smÄ›sí rozdÄ›lujeme tyto svÄ›telné zdroje do nÄ›kolika základních typů – na sodíkové, rtuÅ¥ové a halogenidové.

Výbojky nejsou na ústupu

Sodíkové – se sodíkem se stále poÄítá jako s velmi levným a stále dostupným materiálem m pro výrobu vysokotlakých sodíkových výbojek. Technologická výrobní zařízení snížila za desítky let ceny tÄ›chto výrobků na velmi nízkou úroveň a i v souÄasné dobÄ› se jedná o to nejvýkonnÄ›jší, co má lidstvo k dispozici. Z fyzikálního hlediska je jistou nevýhodou úzké spektrum teplých barev bílého svÄ›tla, ale pro snížení úrovnÄ› svÄ›telného zneÄiÅ¡tÄ›ní mÄ›st a obcí je to spíše výhodou.pouliÄní lampa v odrazu slunce
Metalhalogenidové výbojky – mají ze vÅ¡ech typů této technologie nejvyšší index podání barev Ra. Cílem tÄ›chto výrobků je nabídnout co nejvíce vÄ›rohodný obraz, aby byl pÅ™ijatelný jak pro lidské oko, tak i pro fotoaparáty a televizní pÅ™enosové kamery, a to se také tvůrcům metalhalogenidových svÄ›tel daří dodržet. Každý den je vídáme na parkoviÅ¡tích, vlakových a autobusových nádražích, zimních a fotbalových stadionech, na pÅ™echodech pro chodce, v průÄelích budov muzeí, divadel a galerií, pÅ™i osvÄ›tlování mostů a nÄ›kterých historických památek.