Používejte sociální sítě rozumně

Sociální sítě se staly v současné době novým fenoménem, který lidé ještě před dvaceti, třiceti lety vůbec neznali. Tehdy spolu komunikovali zejména přes mobilní tlačítkové telefony, a v době, kdy ani mobilní komunikace neexistovala, šlo pouze o telefonické rozhovory na pevných linkách. S vývojem a implementací sociálních sítí však vyvstává řada dalších otázek, které si musí klást každý z vás. Jde zejména o to, jakým způsobem je využít, aby byl konstruktivní, pozitivní a přinášel užitek nám i ostatním.

sociální sítě

Sociální sítě jsou totiž médium – nic jiného to není. Je to podobné, jako když máte v ruce nůž, kterým si buď rozkrájíte rajče a položíte na chléb s pomazánkou a přinese vám to úžasný požitek, anebo s nožem zavraždíte nějakého člověka, a způsobíte jen utrpení, zkázu, zmar a nakonec se to obrátí i proti vám. Uznáváme, že jsme tu nadnesli poměrně drsný příměr, ale uvědomte si, že sociální sítě také mohou přenášet různé kriminální a nečestné úmysly včetně afér, úplatků, podvodů a dalších negativních záležitostí.

srdce a sedmikrásky

Buďme tedy ve svém počínání důslední a využívejme tyto kanály se zdravým selským rozumem a intuicí. Nabízejme tu například postřehy z kutilství a domácích prací, z chovu zvířat, pěstování rostlin, z výchovy dětí v rodinách a vyzdvihujme tu pozitivní mezilidské vztahy. Mnoho lidí si stále neuvědomuje, že jsme na jedné planetě, na jedné lodi, a nežli drsný konkurenční boj je výhodnější spolupráce, z níž mají pak užitek všichni.

jsme na jedné lodi

Až se budete rozhodovat, co na sociální síť vložit, aby si odtud také mohli vaše nápady lidé stáhnout například Twitch clip downloaderem či YouTube video downloaderem, mějte na paměti, že máte v ruce ten ostrý nůž, který přinese buď radost nebo zmar. Čím více radosti přinesete ostatním, tím více se vám jí také bude vracet, a tím lepší také bude planeta, na které všichni žijeme v jednom společenství, ačkoli se to třeba nezdá, a jsou tu různé státy, jazyky a nářečí, zvyky a zvyklosti.